Reklamasjon og Retur

Reklamasjon
Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sent fra Hjembutikken og våre leveranører er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Hjembutikken muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
Be om et tilsvarende produkt til samme pris 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med hjembutikken, dekker ikke Hjembutikken kostnader for dette.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøploven.

Angrerett
Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Hjembutikken sine nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Hjembutikken melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Hjembutikken innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Hjembutikken er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg.

Produktet sendes tilbake til Hjembutikken i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan mottas av Hjembutikken.

RETURVILKÅR
Alle produkter sendt fra Hjembutikken og våre leveranører er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 14 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til at Hjembutikkens produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil på produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Hjembutikken muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.

Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig
Be om et tilsvarende produkt til samme pris 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hjembutikken, dekker ikke Hjembutikken erstatning eller kostnader for dette.

Definisjon av parter
Selger er: Johansen Hobby / hjembutikken.no, Org.nr. 990570809. E-mail adresse nettbutikk@hjembutikken.no. Telefon (Mobil) 40898783 Selger benevnes som vi, vår eller Hjembutikken. Vi har bankkonto nummer 9801.188.3648.

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.