Vilkår

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.hjembutikken.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.hjembutikken.no er bare tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Hjembutikken (www.hjembutikken.no) gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og / eller kolli/antall.


Definisjon av parter

Selger er: Johansen Hobby / hjembutikken.no, Org.nr. 990570809. E-mail adresse nettbutikk@hjembutikken.no. Telefon (Mobil) 40898783 Selger benevnes som vi, vår eller Hjembutikken. Vi har bankkonto nummer 9801.188.3648.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

Bestillings- og avtaleprosess


Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Hjembutikkens nettbutikk administrasjon. Hjembutikken er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

Når din bestilling er pakket og sendt vil du få en bekreftelse med et fakturabilag for din bestilling.


Opplysninger gitt i nettbutikken

Hjembutikken gir beskrivelser av sine produkter i tillegg til produktbilder. Det tas imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde vil kunne velge et annet produkt. Det forbeholdes også kanslere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kanslere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom worldline (visa, vipps og faktura) betaling. Penge blir trykket fra ditt kort når varene sendes ut fra oss.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på Kr. 400,- frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke Hjembutikken sine utlegg.

Ved betaling via PayPal vil beløpet bli trukket umiddelbart, og din bestilling sendes forløpende.


Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Hjembutikken har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Det må påregnes en forsendelsestid på 1-5 dager, i tillegg til Postens/Brings leveringstid. Vi bruker leverandøren til å sende direkte også.


Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i beholdere, bokser eller flasker.


Reklamasjon

Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002. Produkter har reklamasjonsrett på 2 år.

Alle produkter sent fra Hjembutikken og våre leveranører er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Hjembutikken muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
Be om et tilsvarende produkt til samme pris 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med hjembutikken, dekker ikke Hjembutikken kostnader for dette.


Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøploven.


Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Hjembutikken sine nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Hjembutikken melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Hjembutikken innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Hjembutikken er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg.

Produktet sendes tilbake til Hjembutikken i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan mottas av Hjembutikken.


Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Hjembutikkens sin nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Hjembutikken er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Hjembutikken utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Den midlertidige oppbevaringen håndteres av våre partnere for kredittkort håndtering som er Paymill.com i Tyskland. Eller PayPal om du har benyttet denne betalingsmåten.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Hjembutikken selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Hjembutikken sitt betalingssystem kjører også på 128-bits RSA kryptering via nettbutikkløsningen Shopify. Ved betaling via PayPal gjelder PayPal’s brukeravtaler og vilkår.


Salgspant

Hjembutikken har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Hjembutikken har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.


Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert mva. og ekskludet frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser på innkjøp.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Hjembutikken, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i Norske Kroner (NOK). Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør (Bring eller Posten Norge). Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

leveringstiden er normalt 1-5 virkedager.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig art fra Hjembutikken sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Hjembutikken ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Hjembutikken, er ansvarlig for betaling av de ytelser Hjembutikken eller Hjembutikken sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Hjembutikken sin side.


Ekstraordinære forhold

Hjembutikken er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Hjembutikken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kollekted bys kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene

Hjembutikken forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Endringer angis ved versjonsnummer og dato på toppen av disse vilkårene.


Force Majeur

Er Hjembutikken forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er hjembutikken fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lov valg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Hjembutikken sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Hjembutikken.


PERSONVERN

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Hjembutikkens nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med din bestilling. Hjembutikken er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Hjembutikken utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Våre partnere for kredittkort håndtering er Paymill.com i Tyskland og PayPal.com.

Får du ingen valg i nettbutikken annet en kortbetaling med PayPal, gjelder PayPal’s avtaler og prosedyrer da du blir videre sendt til PayPal’s websider for betaling.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Ved gjennomføring av kjøp i Hjembutikkens nettbutikk, blir kunden automatisk lagt til vår nyhetsmail liste. Dette kan være tips og tilbud om nye unike produkter. Nyhetsmail kan velges bort før betalingen foretas om ønskelig. Du kan også fritt avmelde deg i disse nyhetsmailer senere.

Hjembutikken selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. PayPals betaling kjører sitt eget system.

Via din konto har du til en hver tid full rett til selv å slette eller endre dine personopplysninger.


RETURVILKÅR

Alle produkter sendt fra Hjembutikken og våre leveranører er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 14 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til at Hjembutikkens produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil på produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Hjembutikken muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.

Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig
Be om et tilsvarende produkt til samme pris 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hjembutikken, dekker ikke Hjembutikken erstatning eller kostnader for dette.


TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON.

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.